2707 Views |  5

Riigikogu toetab karusloomakasvatuse jätkumist Eestis

10. mail toimunud hääletuse tulemusena arvas Riigikogu edasisest menetlusest välja eelnõu, mis oleks keelustanud karusloomade pidamise farmides.

Tunnustame saadikuid, kes ei lasknud ennast agressiivsest äärmuslikust propagandast ja arvukatest karusloomasektori kohta esitatud valeväidetest eksitada ning hääletasid terve mõistuse järgi!

Karusloomade pidamine on traditsiooniline loomakasvatusharu ja ei erine põhimõtteliselt sea-, lehma-, lamba- ja linnupidamisest. Igal juhul on kõige olulisemaks põhitingimuseks, et loomade heaolu farmides oleks tagatud ja et farmid täidaksid kõiki neile kohustuseks pandud muid nõudeid.