7902 Views |  Like

Karusnahaliidust

Eesti Karusnahaliit on mittetulundusühing, mille on moodustanud ja mille liikmeteks võivad olla karusnahaga tegelevad juriidilised isikud kogu valdkonna ulatuses: karusloomakasvatajad, jahimeeste ühendused, hulgikauplejad, karusnaha viimistlejad, rõivatootjad, köösnerid, turundusorganisatsioonid ja jaekauplejad.

Eesti Karusnahaliit on asutatud 2008. aastal, kuid andmed Tallinna köösnerite tsunfti skraa (põhikirja) kinnitamisest pärinevad juba 1397. aastast. Jätkame ja arendame tänapäevasel moel edasi oma eelkäijate poolt sajandite jooksul loodud traditsioone ja oskusi. Esindame karusnahavaldkonna huve Eestis ja edendame ala innovatsiooni, kõrgeid standardeid ja karusnaha positiivset kuvandit meie kodumaal.

Loomade heaolu

Eesti Karusnahaliit toetab ja pooldab rangeid rahvusvahelisi, rahvuslikke ja kohalikke loomade heaolu käsitlevaid standardeid ja seaduseid, taunime ükskõik millist loomade väärkohtlemist.

Seadustega on reguleeritud keskkonna ja tarbijakaitse küsimused; loodusressursside majandamine ja humaansed karusloomakasvatuse praktikad peavad baseeruma teaduslikel alustel. Rahvusvaheline karusnahasektor on investeerinud suuri summasid sõltumatutesse teadusuuringutesse eesmärgil, et karusnahkade tootmisel oleks tagatud kõrgeimaid loomade heaolu standardid.

Loodushoid

Karusnahk on taastuv loodusvara. Kõik peamised loodushoiu organisatsioonid on heaks kiitnud taastuvate loodusressursside mõistliku kasutamise. Looduse ülejääki kasutatakse õiglaselt ja vastutustundlikult, nii, et loomapopulatsioonid saaksid uueneda ja et nende arvukus ei oleks ohustatud.

Eesti Karusnahaliit on Rahvusvahelise Karusnahaföderatsiooni (International Fur Federation – IFF) liige. IFF on hääleõiguslik liige IUCNis (World Conservation Union) ja toetab aktiivselt CITESi kokkulepet (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Legaalne rahvusvaheline karusnahakaubandus ei kasuta ohustatud liikide saaduseid ja mõistab sellise tegevuse otsustavalt hukka. Kõik legaalsed karusnahad pärinevad suure arvukusega loomapopulatsioonidest.

Poliitika

Eesti Karusnahaliidu oluliseks tegevuseks on valdkonna huvide kaitsmine rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil. Toetame ja soosime igati mõjukatel teadusuuringutel ja praktilistel kaalutlustel baseeruvate loomade heaolu puudutavate seaduste vastuvõtmist. Toetame igati legaalset karusnahakaubandust ilma mõttetute barjääride ja diskrimineerivate seadusteta.

Mood

Eesti Karusnahaliidu üheks tegevuseks on toetada ja edendada karusnaha kasutamist meie moedisainerite poolt. Karusnahk pole kunagi olnud moelavadel nii populaarne kui ta on seda tänapäeval.

Eesti Karusnahaliidu kaudu on oma loomingus karusnahka kasutavatel noortel Eesti disaineritel ja tudengitel võimalus osaleda IFFi poolt korraldataval rahvusvahelisel karusnahamoe konkursil REMIX, mille lõppvoor toimub iga-aastasel Milano karusnahamessil.

Informatsioon

Eesti Karusnahaliit on organisatsioon, kust saab alati värskeimat ja objektiivset informatsiooni karusnahavaldkonna arengute kohta rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil.