1492 Views |  Like

Pöördumine õiguskantsleri poole

Pressiteade

Teatame käesolevaga, et Advokaadibüroo Ruus & Veso on mittetulundusühingute Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing ja Eesti Karusnahaliit volitusel ja palvel esitanud 30.03.2021 õiguskantslerile pöördumise arvamuse saamiseks 18.06.2020.a algatatud loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) vastavuse kohta põhiseadusele ja hea halduse tavale. Leiame nimelt, et eelnõu ei vasta kummalegi ja ootame selles küsimuses õiguskantsleri arvamust lähemal ajal, mille edastame seejärel kindlasti Riigikogule.