4029 Views |  3

Kemikaalid karusnahast toodetes

TAUST

Karusnahatoodetes ja sageli lasterõivastes mürgiste kemikaalide kasutamise küsimus on alates 2014. aastast kerkinud üles paljude Euroopa riikide meedias.

Dokumenteeritud keemiliste tasemete piirväärtused on kehtestatud Euroopa Komisjoni REACH määruses (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ehk kemikaalide registreerimine, hindamine, lubamine ja piiramine).

Nagu kõigi teiste Euroopa turul müüdavate toodete puhul, kohaldatakase ka karusnahatoodete osas REACH määrust, mis on senini kõige põhjalikum omataoline maailmas. Eeldame Euroopa karusnaha jaemüüjatelt ja Euroopa turule karusnahatoodete tarnijatelt nende reeglite järgimist.

Euroopa karusnahasektor töötab tingimuste parandamiseks pidevalt ja on vabatahtlikult pannud aluse sõltumatu hindamise programmile, mis kontrollib kemikaalide kasutamist Euroopa karusnahaparkimise ja -värvimise tehastes. Kõik 2015. aastal hinnatud tehased vastasid REACHi tingimustele.

Praeguse hetkeni ei ole ELi vastutav organisatsioon RAPEX * korjanud turult ühtegi karusnahatoodet1 nendes olevate kindlate kemikaalide liiga kõrge sisalduse tõttu.

Euroopa karusnaha jaemüüjad ja teised karusnahaga kauplejad peavad tagama, et nõuavad oma tarnijatelt Euroopas kehtivate määrustega kooskõlas olemist.


HETKEOLUKORD

European Dressers & Dyers (Euroopa Karusnahaparkalite ja Värvijate Assotsiatsioon) viis 2015. aastal läbi uuringu neljas Euroopa karusnahaparkimise ja -värvimise ettevõttes. Uuring tunnistas need tehased REACHi määrusega vastavuses olevateks.

Euroopa standard on REACHiga vastavuses kõigi Euroopa turul olevate karusnahatoodete puhul. Hetkel kehtivaid ülemaailmseid kemikaalistandardeid karusnahaturul ei ole. Võttes arvesse karusnahakaubanduse globaalset olemust, on sellised standardid vajalikud ja Euroopa karusnahavaldkonna katusorganisatsioon (Fur Europe) toetab Rahvusvahelise Karusnahaföderatsiooni (International Fur Federation) tööd toomaks kokku karusnahatootjad, -firmad, -värvijad ja rõivatootjad väljaspoolt Euroopat, et luua standardid kemikaalide kasutamiseks karusnahast toodetes.

Selleks, et veenduda tarnija vastavuses REACHi määrusega, võib temalt nõuda nimekirja tarnitavate toodete valmistamisel kasutatud kemikaalidest.

Vaatamata võimalikele ülemaailmsetele standarditele tulevikus on praegune Euroopa standard vastavuses REACHi määrusega kõigi Euroopa turul olevate karusnahatoodete puhul.

KEMIKAALID

Karusnahatoodetes kemikaalide kasutamist puudutavates aruannetes mainitakse teatud kemikaale, mis on loetletud alljärgnevalt. Kemikaalide rusikareegel on, et nad on kõik ohutud, kui neid õigesti kasutada, ja ohtlikud, kui valesti kasutada.

Formaldehüüd: Formaldehüüdi kasutatakse peamiselt antibakteriaalse toime tõttu ja karusnaha parkimiseks ning selle saab asendada teiste keemiliste protseduuridega. Formaldehüüdi enam Euroopas väga ei kasutata, kuid Kaug-Idas on see tõhususe ja madala hinna tõttu jätkuvalt olulisel kohal. Euroopa turul müüdavates toodetes on endiselt lubatud väike formaldehüüdi sisaldus, ent kuna seda seostatakse allergiliste reaktsioonide ja vähiga, kaotatakse ta järk-järgult käibelt ja alates 2017. aasta septembrist on formaldehüüdi kasutamine ELis keelatud.

Etoksülaadid: Nendel kemikaalidel on märkimisväärsed puhastavad omadused ja nagu formaldehüüdki, on need odavad ja teevad head tööd, ent on asendatavad teiste kemikaalidega. Käimas on ka teatud etoksülaatide piirväärtuste ülevaatamine REACHi määruses.

Kroom: Kroom 3 kasutatakse laialdaselt nii naha kui karusnaha pehmendamiseks. See tagab hea parkimistulemuse ja valmistab naha või karusnaha ette võimalikuks värvimiseks. Kroom 3 ei ole mürgine isegi suurtes kogustes ega kujuta endast mingit ohtu inimtervisele. Ometi on lugu teine kroom 6 puhul, mida on minevikus karusnahatööstuses palju kasutatud. Äärmuslikult soojade temperatuuride või liigse niiskuse tingimustes võib kroom 6 (ehk kuuevalentne kroom) toodetest eralduda ning sissehingamisel on see inimestele ohtlik kantserogeen, mõjur, millel on otsene seos vähi tekkega. Alates 2017. aasta septembrist on kroom 6 keelatud kõigis Euroopa turul olevates toodetes.

Loe lähemalt REACHi kohta siit.

Loe lähemalt kemikaalide kohta siit.

  • RAPEX on ELi kiirhoiatussüsteem, mis lihtsustab kiiret teabevahetust liikmesriikide ning Euroopa Komisjoni vahel nende meetmete suhtes, mis on vastu võetud tarbijate tervisele ja ohutusele tõsist ohtu kujutavate toodete kasutamise või turustamise takistamiseks või piiramiseks. Erandiks on siinkohal toidu- ja farmaatsiakaubad ning meditsiiniseadmed, mida reguleerivad teised mehhanismid.