2006 Views |  2

Euroopa Komisjon kiitis heaks karusloomade heaoluprogrammi WelFur

Euroopa karusloomakasvatussektori loomade heaolu programm WelFur sai Euroopa Komisjoni heakskiidu kui Eneseregulatsiooni ja Kaasregulatsiooni Initsiatiiv. Tegu on ajaloo esimese loomade heaolu programmiga, mida Komisjon läbi “pehme seaduse” initsiatiivi edendab.

https://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/enterprise/database-self-and-co-regulation-initiatives/146

“Euroopa Komisjon ei tegele mingil juhul meie sektori põhjuseta toetamisega, vaid tegu on karusloomakasvatuse kui vastutustundliku tegevusala, mis hoolib loomadest ja ühiskonnast, tunnustamisega Komisjoni poolt,” ütleb Mette Lykke Nielsen, Fur Europe’i tegevjuht. Fur Europe on Euroopa karusnahasektori ettevõtete katusorganisatsioon, mille liikmeteks Eestist on Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing ja Eesti Karusnahaliit.

Kõik programmid, mida Euroopa Komisjon edendab läbi Eneseregulatsiooni ja Kaasregulatsiooni Initsiatiivi, peavad läbima põhjaliku hindamise, mille käigus vaadeldakse selles osalejaid, läbipaistvust, usaldusväärsust, teostatavust ja juriidilisi vastavusi. Väga sageli saavad sellised programmid hiljem osaks liikmesriikide siduvast seadusandlusest ja sama arengut toetab ka Fur Europe.

Karusloomade heaoluprogramm WelFur on välja töötatud seitsme Euroopa ülikooli sõltumatute teadlaste poolt ja see võetakse kasutusele 3500 Euroopa rebase- ja mingifarmis perioodil 2017- 2020.

Lisainfo WelFuri kohta on leitav käesoleva veebilehe pressiteadete sektsioonis.