1232 Views |  Like

Avalik arvamus karusloomakasvanduse suhtes on soosiv

Turu- Uuringute AS tegi hiljuti Balti Karusnahk ASi tellimusel avaliku arvamise uuringu, kus paluti vastata karusnahka ja karusloomafarme puudutavatele küsimustele.

Selgus, et suhtumine kõnealusesse teemasse on Eestis valdavalt positiivne, uuringu tulemustega saab tutvuda siin Turu-uuringute AS, avalik arvamus 2014