2454 Views |  6

AS Sangar ja OÜ Marat avaldus seoses karusnahateemaga

Avaldame käesolevaga AS Sangar ja OÜ Marat loal nende ametliku kirja Riigikogu keskkonnakomisjonile seoses nimetatud firmade seostamisega karusnahateemaga.

From: Raul Saks
Sent: Monday, January 21, 2019 10:25
Subject: 755 SE teemadel

Lugupeetud keskkonnakomisjoni liikmed,

 
AS-le Sangar ja Marat OÜ-le on saanud teatavaks, et  käimasolevas Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse 755 SE arutelus on karusloomade pidamise keelustamist pooldavad isikud maininund AS-i Sangar ja OÜ Marat nimesid valguses justkui nimetatud ettevõtted oleks avaldanud toetust või omaks seisukohta karusnaha tootmise või kasutamise teemadel.  
 
Faktitruuduse huvides peame oluliseks rõhutada, et mitte kumbki nendest äriühingutest ei ole võtnud seisukohta karusnaha tootmise ning karusloomapidamise lubamise või keelustamise asjus. Nii Marat kui Sangar kasutavad oma tootmises puuvilla ja ei osale debatis kas karusnahk on halb või hea, kas karusloomi tohiks pidada või mitte. 
 
Peame lubamatuks, et mistahes liikumised või huvigrupid kasutavad kolmandate isikute nime kontekstiväliselt ja infot moonutades ning loodame, et Eesti riigi seadusandluse kujundamisel lähtutakse tervest mõistusest ja ratsionaalsetest vajadustest mitte huvigruppide kallutatud infost. 
 
 
Lugupidamisega
 
Raul Saks
AS Sangar juhatuse liige
Marat OÜ juhatuse liige
 
Tel:+372 5046 350
www.sangar.ee 
www.marat.ee